Có thêm trung tâm thương mại thuần Việt quy mô lớn tại Quận 9